Nord-Karmøy rideklubb, er ett idrettslag som  ble stiftet i 2002. Klubben er ett breddeidrettslag, og målet er å få flest mulig med uansett familiens økonomiske situasjon.

Nøkkelord for klubben vår:  Rideklubben for alle, samarbeid om oppgaver og frivillighet.

Noka  ønsker å være en klubb med mangfold og ha et tilbud til de fleste, også de som ikke har anledning til å ha egen ponni- /hest. Vi jobber for å ha et godt miljø og samarbeid, på tvers av ulike grener, alder og nivåer. Vi er en klubb driftet av frivillighet, der alle kan bidra med det de kan.

Vi er også sertifisert som ett rent idrettslag, og som satsningsklubb av Norges rytterforbund.    Noka ønsker også å være en positiv bidragsyter for å få et  positivt og sunt oppvekstmiljø i lokalsamfunnet! 

 

Ungdommene oppfordrer politikerne og kommunen!

Gratis utlån av sikkerhetsvester og stevneklær!

Rideklubben har nye sikkerhetsvester i ulike størrelser og pent brukte stevneklær (bukser, trøyer og jakker) til gratis utlån til sine medlemmer.

Tusen takk til Sparebankstiftelsen SR-BANK og alle våre frivillige givere, som har bidratt med øk.støtte og gaver, slik at klubben kan låne ut gratis  til treninger og stevner!!!

Følg rideklubben på sosiale medier

* facebook siden: Nord Karmøy rideklubb

* facebook gruppen: Nord Karmøy rideklubb

* Instagram: nkrideklubb

* Snapchat: Noka Vlogg

 

Sporty gjeng som møtte opp til felles fotografering en søndags formiddag før koronaen :)

Norsk Idrett sier STOPP til all former for diskriminering

 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/stopp/

Norsk idrett har nulltoleranse for diskriminering og trakassering. Dette betyr at det alltid skal reageres på slike handlinger. Det finnes egne retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten .  

Trykk på lenken og les deg opp ! Her er det nyttig info for både utøver, foresatte, trener og styret.

https://www.idrettsforbundet.no/tema/seksuell-trakassering-og-overgrep/

Vis hensyn i trafikken

Anbefaler alle, både med og uten hest, å ta en tur innom dette gode og informative nettstedet som Norsk Hestesenter er ansvarlig for: 

http://www.hestitrafikken.no/blank