Noen fra styret 2019 sammen med eier repr.

Kontakt oss på mail:

post@nkrideklubb.com

 

Styret 2019:

Leder : Dagny Elin Mjåseth   (1 år)        

Nestleder:  Hilde Sandvik (1 år)

Sekretær:  Bjørg Stenland Flata

Kasserer:  Ann Kristin Bakkevik 

Styremedlem: Åge Norem (ett år igjen)

Styremedlem:  Aslak Askeland    (2 år) 

Styremedlem:  Ann Kristin Bakkevik (2 år)

Styremedlem:  Bjørg Stenland Flata  ( 1 år)

Varamedlem:  May Elin Stange  (1 år)

Varamedlem:  Kari-Anne Kovajord  (1 år)

Varamedlem under 25 år: Anne Cathrine Hevrøy (1 år)

 

Eier Representant: Odd Inge Vikshåland           Mail: Odd53inge@me.com

Komiteene:

Dressur: Anja Rødje, Ann Kristine Pedersen,Beate Housken, Martine P. Rasmussen, Signe Lise

              Bjelland, Susann Skogland og  Dagny Elin Mjåseth. 

Sprang: Hilde Sandvik , Thea C. Vikshåland, Aslak Askeland, Anniken Bakkevik, Camilla Karlsen,

             og Sofie Norem.

Arrangementer:  Thea Vikshåland, Odd Inge Vikshåland, Aslak Askeland, Ann Kristin Bakkevik,

                           Eli Norem, Bjørg S. Flata, Kari Anne Kovajord

Kafe:   Eli Norem, Bjørg S. Flata, May- Elin Stange, Ann Kristin Bakkevik,  Sigrid Hettervik, 

Ungdommer: Anne Cathrine Hevrøy,

Sponsorer/ øk. samarbeid:  Åge Norem, Dagny Elin Mjåseth 

Materialkomite:  Åge Norem, 

NORD KARMØY RIDEKLUBB vedtatt lov 7 janaur 2017 godkjent av Rogaland idrettskrets 9 mars 2017 (1)

Her er klubbens lovnorm, som er den samme som alle andre idrettslag i Norge har. Målet er å etterleve lovnormen .
Noe kan imidlertid klubben bestemme selv, bl.a.
antall styre,- og vara representant

Årsmeldingen for 2018 med underskrifter

Årsmøte protokollen

Resultatrapport for 2018 med underskrifter

årsmøtet i 2018

Årsmelding, regnskapet for 2017

VEDTATT BUDSJETT FOR 2017

Årsmelding for NOKA 2016

Tips: åpne dokumentet i word :)

Referat Årsmøte for 2016

Tips: åpne dokumentet i word :)