Referat årsmøte for 2019 (1)

Årsmøte dokumenter for 2019

NORD KARMØY RIDEKLUBB vedtatt lov 7 janaur 2017 godkjent av Rogaland idrettskrets 9 mars 2017 (1)

Her er klubbens lovnorm, som er den samme som alle andre idrettslag i Norge har. Målet er å etterleve lovnormen .
Noe kan imidlertid klubben bestemme selv, bl.a.
antall styre,- og vara representant

Årsmeldingen for 2018 med underskrifter

Årsmøte protokollen

Resultatrapport for 2018 med underskrifter

årsmøtet i 2018

Årsmelding, regnskapet for 2017

VEDTATT BUDSJETT FOR 2017

Årsmelding for NOKA 2016

Tips: åpne dokumentet i word :)

Referat Årsmøte for 2016

Tips: åpne dokumentet i word :)