Referat fra august 2018

Referat fra September 2018

Referat fra mai 2018

NOKA vedtak

Møtedatoene våren 2018

Følgende datoer er satt av til styremøter:

* mandag 23. april kl 19.15

* Mandag 28. mai kl 19.30

* Mandag 18. juni kl 19.30

Styremøte 19.03.18 NOKA (2)

Her er referatet fra møtet 19.03.2018. Som dere ser så ble det nye styret konstituert og komiteene for 2018 ble opprettet. Hver komite vil bestå av 1-2 pers. fra styret og 2-4 klubb medlemmer.

Årsmøte protokollen

Referat fra styremøtet februar 2018

Har du ei sak til årsmøtet ?

 

Hvis du har ei sak tl årsmøtet så må den sendes innen onsdag 21. februar.

Sendes på mail til: post@nkrideklubb.com

Styremøte torsdag 18. januar

Neste møte blir torsdag 18. januar kl 18.30 i klubblokalet vårt. 

Har du noe som du vil melde til styret så gjør du det innen mandag kveld 15. januar. SEndes på mail til post@nkrideklubb.com

ÅRSMØTE TORSDAG 8. MARS

Da ønskes alle medlemmene velkommen til årsmøtet torsdag 8. mars.

Møtet blir avholdt her på senteret.   

Mer info kommer om ca ei ukes tid.  Men, sett av datoen i kalenderen din allerede nå , så sees vi torsdag 8. mars :) 

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/buskerud-idrettskrets1/nyheter/arsmote-i-idrettslag/

 

Evaluering av Juleshowet 2017

Referat fra styremøtet 19. oktober

Referat fra styremøtet 8. oktober

Husk søknadsfristen for stevnestøtte 1. desember

Hyggelig påminning til alle klubbryttere som representerer rideklubben vår!

De av dere som har blitt premiert på D-stevner eller høyere kan søke om å få dekket startavgiften i tilhørende klasse. Årsmøtet har jo tradisjon for å sette av et beløp til akkurat dette, og det ble prioritert i år også :)  Når du søker legger du ved utskift fra Horsepro som viser :

Dato - Arrangør - Gren - Stevne - Klasse - Plassert

 

Fordelingen av støtte gjøres på styremøtet i desember :)

 

 

Styremøte 7. desember

Det blir styremøte torsdag 7.desember .

Sted: Klubbhuset 

Saker meldes inn til klubben: Post@nkrideklubb.com eller i postkassen innen mandag 4. desember .

Forslag og saker til styret tas imot både i postkassen og på mail; post@nkrideklubb.com

Forslag og saker til styremøtet i oktober må være levert innen mandag 2.oktober kl 19.00

Sakslisten til styremøte 7. september 2017

Referat fra styremøte 14.06.2017

REFERAT FRA STYREMØTE 10.5-17

Se dokument for referat

Referat styremøte, 26.04

REFERAT FRA STYREMØTE I NORD-KARMØY RIDEKLUBB 26.04 2017

Tilstede:  Anja Rødje (vara), Ann Louise Egelandsdal, Dagny Elin Mjåseth, Åse Grundtberg Pedersen (kasserer), Hilde Sandvik Schønning, May Linn Meyer Stensli.

Saker

Sak 1 / 2017: Gjest (10 min)

Sak 2/2017: Godkjenne referatet fra forrige møte

 

Sak 3/ 2017: Innkommet post

Vi har fått 15 000 kr av Karmøy kommune som skal brukes til driftstilskudd.

 

Sak 4/ 2017: Økonomi:

a)    Se over budsjettet for 2017 som er styrets arbeidsdokument

Stevneinntekter og kafeinntekter ikke ført inn i april enda.

b)   Gå gjennom bilag

c)    Kjersti treninger- innbetaling på eget kontonummer (NOKA har to kontoer)

Vi så igjennom billag, alt under kontroll. Viktig å få inn billagene den måneden det gjelder til Åse.

Få på plass faste tider til Kjersti-treninger. Informere alle oppstallører om tidene på oppstallørsiden.

 

Sak 5/ 2017: Momskompensasjon & melm. Registrering til NIF

Dagny har fikset det nå.

 

 

Sak 6/ 2017: Opprette utvalg/komite: brakke situasjonen, Kalender

Ønske om nye brakker. Dagny ordner innkalling til brakkemøte.

Ann Kristin og Dagny arrangerer konkurranse.

 

 

Sak 7/2017: Status  på stevner og forarbeid

Kretstinget   (Maylinn, Hilde)

Årskonferansen og Ryttertinget (Maylinn). Vellykket. Reiser gjerne neste år

Kurs i lover & regler  (Anne Louise, Dagny Elin) Generelt. Ingenting å føre videre.      (https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/ 2 stk politiattest ansvarlige                       

Kurs i økonomi         (Åse, Dagny Elin, Maylinn)

D-stevnene i dressur (mars) og sprang (april). Ønske om noen skikkelige walkietalkie for bedre kommunikasjon på stevnene. Må lage sperringer ved ridebanen. Ikke forsvarlig å ha publikum og hester samlet på ett sted.

  1. Sak 8/2017: Hjemmesiden til klubben: 

Brukernavn og passord, komiteer & styre oppdaterer og legge ut ny info

  • Ønske om at alle styremedlemmer logger inn og oppdaterer informasjon jevnlig. Bli kjent med sidene.

 

  1. Sak 9/2017: Økning av medlemsmassen / samarbeid med ridesenteret (Maylinn)

Sjekke opp muligheten til å få med rideskoleryttere i klubben.

 

Sak 10/2017: Info fra ungdommene

Sak 11/2017: Aktiviteter fremover

Dressur stevne lørd. 20- sønd. 21 mai                      fordeling av oppgaver

Lars Rasmussen trening  fred. 26.- lørd. 27. mai

Andre treninger i klubbens regi (sprang/dressur/voltige..?)

Åpent kiosksalg fast en ettermiddag i uka

Tiltak for å bedre det sosiale miljøet & trivselen

I gang med planlegging av sprangstevne 13-14 mai. Prøve å få til Derby søndag 14.mai.

Jobbe med å få i gang Grønt Kort Kurs. Flere rideskoleryttere som kun mangler siste delen. Maylinn sjekker opp.

Arrangementskomiteen tar seg av et ”lavterskel” stevne til små rideskoleryttere, gjerne med kostymer. Rekruttere flere fra rideskolen til å starte.

 

Sak 12/2017: Annet

 

 

 

På vegne av styret

Ann Louise Egelandsdal

 

Vikshåland april 2017

 

Styremøte

Har du en sak som du ønsker styret skal ta opp ?

Send  mail til: post@nkrideklubb.com innen søndag 13. august