Styremøter våren 2019.

Følgende datoer er satt opp til styremøter i vår:

Mandag 15. april       kl 18.30         

Mandag 13.mai         kl 18.30

Mandag 17. juni       kl . 18.30

Forslag til saker sendes på mail til: post@nkrideklubb.com

Medlemsinfo 28042019

NRK: Hestejenter mestrer livet godt

Årsmøte dokumentene til møtet 07.mars 2019

Organisasjonsplan

Referat fra styremøte 27.02.19

Innkalling til årsmøtet i Nord-Karmøy rideklubb.

Styret vil med dette invitere alle medlemmer til årsmøte i rideklubben:

Torsdag 07.mars kl 19.15,  i klubbhuset/kafeen.

Hvis du har ei sak som du ønsker skal bli tatt opp på årsmøtet, så sender du denne inn til klubbmailen: post@nkrideklubb.com senest to uker før møtet, dvs. 21.februar.

Saksliste med alle dokumenter vil bli lagt ut på her på hjemmesiden ei uke før møtet.

Har du fylt 15 år? Alle over femten år som har betalt medlemskontigenten, og vært medlem i en måned eller lengre, har stemmerett på årsmøter !:)  Til alle dere som er under 15 år så har dere lov å komme med forslag ( men ikke stemme).  

Vi avrunder møtet med pizza fra Pizzabakeren & brus, kaffi og ser på bilder fra året 2018.

VEL MØTT :) :) :) 

 

Referat styremøte i januar 2019

Referat fra styremøtet 11 des 2018

Referat Styremøte nov. 2018

Vi vil bli Satsingsklubb!

Torsdag 31. januar inviteres alle til STARTMØTE. 

Klubbveileder Marit Rakvaag kommer fra Stavanger og skal lede oss gjennom kvelden.

Stikkord: aktivitet, anlegg, arrangement, ledelse, organisasjon og trenere. Tid: 18.30 - 21.30 Forkunnskaper: Ingen.  Målgruppe: styre, komiteene, foreldre, ryttere og andre ressurspersoner.  Læringsmål: Analyse av klubbens ståsted,prosess for å finne ønsket situasjon, utarbeidelse av fremdriftsplan for klubbens videre arbeid.

Det er lagt ut egen påmelding til "Startmøtet" kurset i "Minidrett.no" , hvor de av dere som har lyst kan forhåndspåmelde dere:)  Men, det blir også mulig å registrere seg mens møtet pågår:)

https://minidrett.nif.no/

Har du lyst å vite mer om hva det innebærer å være "Satsingsklubb"?  Da anbefales denne lenken:

http://www.rytter.no/klubb/klubbsatsingsprogram/satsingsklubb/

 

Har du en sak til styremøtet 30.januar?

Da kan du sende den på mail til: post@nkrideklubb.com, eller legge den i postkassen som henger ved inngangsdøra til klubbhuset. Tar imot saker & tips  til møtet i januar tom 25. januar.

Årsmøtet 07.mars 2019

Vi satser på at alle er hjemme torsdag 7. mars, for da planlegger vi å ha årsmøtet. Så sett av datoen allerede n

Referat fra styremøtet 25 oktober 2018

Referat fra September 2018

Referat fra august 2018

Referat fra mai 2018

Styremøte 19.03.18 NOKA (2)

Her er referatet fra møtet 19.03.2018. Som dere ser så ble det nye styret konstituert og komiteene for 2018 ble opprettet. Hver komite vil bestå av 1-2 pers. fra styret og 2-4 klubb medlemmer.

NOKA vedtak

Møtedatoene våren 2018

Følgende datoer er satt av til styremøter:

* mandag 23. april kl 19.15

* Mandag 28. mai kl 19.30

* Mandag 18. juni kl 19.30

Årsmøte papirene for årsmøtet 2017

Protokoll fra årsmøtet i 2018 og dokumenter

Referat fra styremøtet februar 2018

Har du ei sak til årsmøtet ?

 

Hvis du har ei sak tl årsmøtet så må den sendes innen onsdag 21. februar.

Sendes på mail til: post@nkrideklubb.com

Styremøte torsdag 18. januar

Neste møte blir torsdag 18. januar kl 18.30 i klubblokalet vårt. 

Har du noe som du vil melde til styret så gjør du det innen mandag kveld 15. januar. SEndes på mail til post@nkrideklubb.com

ÅRSMØTE TORSDAG 8. MARS

Da ønskes alle medlemmene velkommen til årsmøtet torsdag 8. mars.

Møtet blir avholdt her på senteret.   

Mer info kommer om ca ei ukes tid.  Men, sett av datoen i kalenderen din allerede nå , så sees vi torsdag 8. mars :) 

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/buskerud-idrettskrets1/nyheter/arsmote-i-idrettslag/

 

Evaluering av Juleshowet 2017

Referat fra styremøtet 19. oktober

Referat fra styremøtet 8. oktober

Husk søknadsfristen for stevnestøtte 1. desember

Hyggelig påminning til alle klubbryttere som representerer rideklubben vår!

De av dere som har blitt premiert på D-stevner eller høyere kan søke om å få dekket startavgiften i tilhørende klasse. Årsmøtet har jo tradisjon for å sette av et beløp til akkurat dette, og det ble prioritert i år også :)  Når du søker legger du ved utskift fra Horsepro som viser :

Dato - Arrangør - Gren - Stevne - Klasse - Plassert

 

Fordelingen av støtte gjøres på styremøtet i desember :)

 

 

Styremøte 7. desember

Det blir styremøte torsdag 7.desember .

Sted: Klubbhuset 

Saker meldes inn til klubben: Post@nkrideklubb.com eller i postkassen innen mandag 4. desember .

Forslag og saker til styret tas imot både i postkassen og på mail; post@nkrideklubb.com

Forslag og saker til styremøtet i oktober må være levert innen mandag 2.oktober kl 19.00

Sakslisten til styremøte 7. september 2017

Referat fra styremøte 14.06.2017

REFERAT FRA STYREMØTE 10.5-17

Se dokument for referat

Referat styremøte, 26.04

REFERAT FRA STYREMØTE I NORD-KARMØY RIDEKLUBB 26.04 2017

Tilstede:  Anja Rødje (vara), Ann Louise Egelandsdal, Dagny Elin Mjåseth, Åse Grundtberg Pedersen (kasserer), Hilde Sandvik Schønning, May Linn Meyer Stensli.

Saker

Sak 1 / 2017: Gjest (10 min)

Sak 2/2017: Godkjenne referatet fra forrige møte

 

Sak 3/ 2017: Innkommet post

Vi har fått 15 000 kr av Karmøy kommune som skal brukes til driftstilskudd.

 

Sak 4/ 2017: Økonomi:

a)    Se over budsjettet for 2017 som er styrets arbeidsdokument

Stevneinntekter og kafeinntekter ikke ført inn i april enda.

b)   Gå gjennom bilag

c)    Kjersti treninger- innbetaling på eget kontonummer (NOKA har to kontoer)

Vi så igjennom billag, alt under kontroll. Viktig å få inn billagene den måneden det gjelder til Åse.

Få på plass faste tider til Kjersti-treninger. Informere alle oppstallører om tidene på oppstallørsiden.

 

Sak 5/ 2017: Momskompensasjon & melm. Registrering til NIF

Dagny har fikset det nå.

 

 

Sak 6/ 2017: Opprette utvalg/komite: brakke situasjonen, Kalender

Ønske om nye brakker. Dagny ordner innkalling til brakkemøte.

Ann Kristin og Dagny arrangerer konkurranse.

 

 

Sak 7/2017: Status  på stevner og forarbeid

Kretstinget   (Maylinn, Hilde)

Årskonferansen og Ryttertinget (Maylinn). Vellykket. Reiser gjerne neste år

Kurs i lover & regler  (Anne Louise, Dagny Elin) Generelt. Ingenting å føre videre.      (https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/ 2 stk politiattest ansvarlige                       

Kurs i økonomi         (Åse, Dagny Elin, Maylinn)

D-stevnene i dressur (mars) og sprang (april). Ønske om noen skikkelige walkietalkie for bedre kommunikasjon på stevnene. Må lage sperringer ved ridebanen. Ikke forsvarlig å ha publikum og hester samlet på ett sted.

  1. Sak 8/2017: Hjemmesiden til klubben: 

Brukernavn og passord, komiteer & styre oppdaterer og legge ut ny info

  • Ønske om at alle styremedlemmer logger inn og oppdaterer informasjon jevnlig. Bli kjent med sidene.

 

  1. Sak 9/2017: Økning av medlemsmassen / samarbeid med ridesenteret (Maylinn)

Sjekke opp muligheten til å få med rideskoleryttere i klubben.

 

Sak 10/2017: Info fra ungdommene

Sak 11/2017: Aktiviteter fremover

Dressur stevne lørd. 20- sønd. 21 mai                      fordeling av oppgaver

Lars Rasmussen trening  fred. 26.- lørd. 27. mai

Andre treninger i klubbens regi (sprang/dressur/voltige..?)

Åpent kiosksalg fast en ettermiddag i uka

Tiltak for å bedre det sosiale miljøet & trivselen

I gang med planlegging av sprangstevne 13-14 mai. Prøve å få til Derby søndag 14.mai.

Jobbe med å få i gang Grønt Kort Kurs. Flere rideskoleryttere som kun mangler siste delen. Maylinn sjekker opp.

Arrangementskomiteen tar seg av et ”lavterskel” stevne til små rideskoleryttere, gjerne med kostymer. Rekruttere flere fra rideskolen til å starte.

 

Sak 12/2017: Annet

 

 

 

På vegne av styret

Ann Louise Egelandsdal

 

Vikshåland april 2017

 

Styremøte

Har du en sak som du ønsker styret skal ta opp ?

Send  mail til: post@nkrideklubb.com innen søndag 13. august