Nord-Karmøy rideklubb ble sertifisert som Satsingsklubb i 2019. Sertifiseringen gjelder  for to år om gangen, og det ble derfor vinteren 2021 søkt NRYF om å bli resertifisert innen 2021.  

https://www.rytter.no/klubb/klubbsatsingsprogram/

Søndag 08.09.19 fikk NOKA overraskende besøk av klubbveilederen vår, Marit Rakvaag. Hun kom med selve beviset på at nå er klubben sertifisert for to-år som Satsingssklubb av NRYF!

STEVNEAVVIKLINGSPLAN NOKA 2019 (1)

Beredskapsplan Nord-Karmøy rideklubb