Korona tiltak og korona vett under stevner

Beredskapsplan 01 nov 2020

Smittevernplan NOKA fom 01032020 (1)

Konkurransereglement (KR)

Her er lenke til gjeldende reglement ; både generell del,  dressur og sprang.

https://www.rytter.no/stevnestart/reglement/